: Η πρωτοποριακή υπηρεσία τηλεγραμματείας σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τις εισερχόμενες κλήσεις στη γραμματεία της επιχείρησης σας χωρίς να χρειάζεται να κάνετε απολύτως καμία ενέργεια ακόμα και τις ώρες που η επιχείρηση σας είναι κλειστή. Οι κλήσεις απαντώνται από εξειδικευμένο προσωπικό που καταγράφει τα μηνύματα των πελατών και των συνεργατών σας και φροντίζει να ενημερώνεστε άμεσα γι αυτά. Το κόστος της υπηρεσίας αυτής διαμορφώνεται ανάλογα με τις υπηρεσίες που εσείς θα επιλέξετε. Κατά την αρχική εγκατάσταση του συστήματος πληρώνετε εφάπαξ ποσό 40,65 ευρώ και στη συνέχεια πληρώνετε πάγιο 20 ευρώ/μήνα και επιπλέον ποσό ανάλογα με τις εισερχόμενες κλήσεις που διαχειριζόμαστε. Τα έξοδα της αρχικής εγκατάστασης του συστήματος είναι:
40,65 €

Η υπηρεσία virtual receptionist περιλαμβάνει ένα σύνολο από ενέργειες που σας επιτρέπουν να έχετε τον απόλυτο έλεγχο της επικοινωνίας με το κοινό σας, να είστε διαρκώς  ενήμεροι, να οργανώνετε όλα τα αιτήματα που λαμβάνετε, να είσαστε διαθέσιμοι στα τηλέφωνα που εσείς επιθυμείτε, τις ώρες που επιθυμείτε και να λαμβάνεται μόνο τις κλήσεις που θεωρείτε επείγουσες κοκ.

Εσείς ορίζετε το πότε και ποιες κλήσεις θα σας προωθούνται για τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας virtual receptionist.

 

Οι Bασικές Yπηρεσίες που θα σας παρέχονται είναι οι εξής: 

  •  ∆ιαχείριση όλων των κλήσεων καθηµερινά από ∆ευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00-21:00 στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα , από τις γραµµατείς µας, πλην των επισήµων αργιών.
  • Ακριβής και Άµεση ενηµέρωση (real-time) των µηνυµάτων του, µέσω e-mail.
  •  Συγκεντρωτική λίστα µηνυµάτων στο τέλος της ηµέρας.  
  • ∆ωρεάν αναλυτική κατάσταση όλων των χρεώσιµων κλήσεων µε την έκδοση του τιµολογίου.  

Επιπρόσθετες Υπηρεσίες

  •  ∆υνατότητα προσαρµογής υπηρεσιών µε βάση τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη (Customized Service Support), πχ διαφορετικό µήνυµα υποδοχής αναλόγως την ώρα κλήσης ή τον τύπο του πελάτη.
  •  Άµεση σύνδεση (transfer) του καλούντα, σε προκαθορισµένο από τον πελάτη αριθµό τηλεφώνου (κινητό ή σταθερό)  σε επείγουσες περιπτώσεις ή συγκεκριµένα πρόσωπα.

Τιμοκατάλογος

Υπηρεσία

Τιμή
Πάγιο Υπηρεσίας 20 € / Μήνα
Διαχείριση Εισερχόμενης κλήσης 0,50 €/κλήση
Έξοδα εισαγωγής στο σύστημα διαχείρισης-Αρχική εγκατάσταση συστήματος 40,65 € / Εφάπαξ

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για το κόστος των εξειδικευμένων υπηρεσιών που μπορούμε να σας διαθέσουμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Τηλέφωνο: 210-7563131