Τα προεπιλεγμένα πακέτα που έχουμε δημιουργήσει (basic, advanced, premium) ενσωματώνουν ένα μεγάλο ποσοστό έκπτωσης και έχουν σχεδιαστεί με στόχο να σας προσφέρουν τους καλύτερους συνδυασμούς υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος.

Αν κανένα από τα προεπιλεγμένα πακέτα που έχουμε σχεδιάσει, δεν σας καλύπτει, τότε μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας πακέτο υπηρεσιών, που θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας και θα αντιστοιχεί βέβαια σε μια συγκεκριμένη μηνιαία συνδρομή. Για να το κάνετε αυτό συμπληρώστε την επιθυμητή τιμή για κάθε χαρακτηριστικό της συνδρομής (μέγιστος αριθμός μαθημάτων, μέγιστος αριθμός σεμιναρίων, μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων κοκ).

Συμπληρώστε τις τιμές ή σύρετε τη μπάρα ολίσθησης (slider) προς τα δεξιά για να ορίσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία και τις δυνατότητες που θα περιλαμβάνει η συνδρομή σας. Με αυτό τον τρόπο στο κάτω μέρος της σελίδας διαμορφώνεται το συνολικό κόστος.

Παρατηρείστε πως αλλάζει το κόστος κάθε φορά που αλλάζετε την τιμή ενός πεδίου και επιλέξτε τον καλύτερο συνδυασμό δυνατοτήτων και κόστους που σας εξυπηρετεί!

Είναι πιο οικονομικό για σας να επιλέξετε κάποιο από τα ήδη υπάρχοντα πακέτα μας μιας και σε αυτά έχει ενσωματωθεί σημαντική έκπτωση. Η δημιουργία πακέτου από εσάς συνιστάται στην περίπτωση που έχετε ειδικές ανάγκες για κάποιο από τα εργαλεία ή τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και κανένα από τα υπάρχοντα πακέτα δεν μπορεί να σας καλύψει.

Blackboard Collaborate

Μέγιστος αριθμός μαθημάτων

Τα ηλεκτρονικά μαθήματα γίνονται με τη χρήση της Blackboard Collaborate και συνεπώς για να δημιουργήσετε μάθημα που περιλαμβάνει ζωντανή εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πρέπει να έχετε στο πακέτο που έχετε δημιουργήσει διαθέσιμες ώρες για διδασκαλία στην Blackboard.

Επιλέξτε τον αριθμό των ωρών χρήσης που επιθυμείτε να περιλαμβάνει το πακέτο σας, Συμπληρώστε το πεδίο που βρίσκεται αριστερά γράφοντας τον αριθμό ωρών ή σύρετε τη μπάρα ολίσθησης προς τα δεξιά.

Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον ώρες ανεξάρτητα από τη συνδρομή σας αν και όταν χρειαστεί. Δηλαδή, αν καλύψετε τις ώρες που επιτρέπονται από το πακέτο σας, σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα (περίοδος ισχύς για κάθε συνδρομή) μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον ώρες αν και όταν αυτό χρειαστεί.

Όταν δημιουργείτε νέο μάθημα που επιθυμείτε να διεξαχθεί με τη Blackboard, το σύστημα ελέγχει αν το υπόλοιπο των διαθέσιμων ωρών της συνδρομής σας επαρκεί και σας ενημερώνει στην περίπτωση που αυτό δεν ισχύει, προτρέποντας σας να προβείτε σε αγορά του επιπλέον αριθμού των ωρών που απαιτείται.

Μέγιστος αριθμός μαθητών/μάθημα

Συμπληρώστε το πεδίο που βρίσκεται αριστερά γράφοντας τον μέγιστο αριθμό των μαθητών που επιθυμείτε να μπορούν να συμμετάσχουν στα μαθήματα σας ή αντίστοιχα σύρετε την μπάρα ολίσθησης προς τα δεξιά. Ο αριθμός που ορίζετε είναι ο μέγιστος αριθμός μαθητών που θα μπορούν να συμμετέχουν σε κάθε μάθημα που θα διεξάγετε μέσω της Blackboard. Πχ αν επιλέξετε μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τάξη 10 άτομα, τότε δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε μάθημα στο οποίο να συμμετέχουν πάνω από 10 μαθητές.

Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων μαθημάτων

Συμπληρώστε το πεδίο που βρίσκεται αριστερά γράφοντας τον μέγιστο αριθμό ταυτόχρονων μαθημάτων που επιθυμείτε να υποστηρίζει η συνδρομή σας ή αντίστοιχα σύρετε την μπάρα ολίσθησης προς τα δεξιά. Ο αριθμός των μαθημάτων που θα προγραμματίζετε να διεξάγονται με χρήση της Blackboard την ίδια ημερομηνία και ώρα, δεν θα μπορούν να ξεπερνούν τον αριθμό που θα δηλώσετε εδώ.

Σεμινάρια

Μέγιστος αριθμός σεμιναρίων με live streaming

Συμπληρώστε το πεδίο που βρίσκεται αριστερά γράφοντας τον αριθμό σεμιναρίων που επιθυμείτε να αναμεταδώσετε ζωντανά μέσω live streaming ή αντίστοιχα σύρετε την μπάρα ολίσθησης προς τα δεξιά.

Δηλώστε πόσα σεμινάρια με live streaming επιθυμείτε να έχετε τη δυνατότητα να διοργανώσετε μέσα στο διάστημα των επόμενων 30 ημερών (διάρκεια συνδρομής).

Μπορείτε να προγραμματίσετε και να αναμεταδώσετε επιπλέον σεμινάρια ακόμα κι αν έχετε "καταναλώσει" τον αριθμό σεμιναρίων που επιλέξατε, αγοράζοντας νέα κατά τη δημιουργία σεμιναρίου.

Δηλαδή, αν καλύψετε τις ώρες που έχετε επιλέξει, σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα (διάρκεια συνδρομής) μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον αν και όταν χρειαστεί.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων/σεμινάριο

Συμπληρώστε το πεδίο που βρίσκεται αριστερά γράφοντας τον μέγιστο αριθμό των συμμετεχόντων που επιθυμείτε να μπορούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια-ομιλίες-εκδηλώσεις σας που θα μεταδίδετε μέσω live streaming ή αντίστοιχα σύρετε την μπάρα ολίσθησης προς τα δεξιά.

Extras

Χωρητικότητα

Για την φιλοξενία (hosting) της ιστοσελίδας σας στον server μας αλλά και την ανάρτηση του κάθε είδους εκπαιδευτικού υλικού που συνοδεύει τα μαθήματα σας θα χρειαστείτε τον αντίστοιχο αποθηκευτικό χώρο (σε MB). Συμπληρώστε το πεδίο που βρίσκεται αριστερά γράφοντας τον αριθμό των MB που επιθυμείτε να σας διατεθεί ή αντίστοιχα σύρετε την μπάρα ολίσθησης προς τα δεξιά.

Μέγιστος τζίρος

Η εταιρία μας επιβαρύνει με ένα ποσοστό 5% επί του συνολικού τζίρου, τα εκπαιδευτικά κέντρα και τους εκπαιδευτές που πραγματοποιούν πωλήσεις μαθημάτων μέσα από την πλατφόρμα μας. Αυτό το ποσοστό καλύπτει δικά μας έξοδα για τη σωστή συντήρηση του συστήματος πληρωμών και την σχετική τεχνική υποστήριξη που παρέχουμε. Σε κάθε μία από τις υπάρχουσες συνδρομές μας είναι ήδη ενσωματωμένος ένας μέγιστος επιτρεπτός τζίρος για το συγκεκριμένο μήνα που ισχύει η συνδρομή. Το 5% αφορά τον επιπλέον τζίρο που θα κάνετε πέραν αυτού που ορίζεται από τη συνδρομή σας.

Όταν αναρτήσετε ένα μάθημα από το οποίο προβλέπετε να πάρετε συνολικό ποσό χρημάτων από τους μαθητές, που υπερβαίνει τον επιτρεπτό σας τζίρο, τότε εκείνη τη στιγμή θα σας ζητηθεί από το σύστημα να πάρετε τον επιπλέον επιτρεπτό τζίρο που χρειάζεστε (με την επιβάρυνση του 5% που προαναφέρθηκε).

Website

Επιθυμώ να αγοράσω και website

Αν επιλέξετε τη συγκεκριμένη δυνατότητα, τότε μπορείτε να πάρετε site το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή θα είναι πλήρες με όλες τις ενημερώσεις και τις πληροφορίες που επιθυμείτε να αναρτήσετε για τους μαθητές σας. Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή και το είδος του site που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας και να το δημιουργήσετε απλά και εύκολα μόνοι σας ή αν αυτό σας δυσκολεύει να ζητήσετε τη δημιουργία του site από εμάς (www.liveschool.gr/el/υποστήριξη-για-τη-δημιουργία-του-site).

  • Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες και εξηγήσεις για τις επιμέρους υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στις συνδρομές.
  • Αν διαθέτετε ήδη συνδρομή και επιθυμείτε να την αναβαθμίσετε, τότε αγοράστε την επιθυμητή συνδρομή, η οποία θα ενεργοποιηθεί αφού λήξει η τρέχουσα.
  • Οι συνδρομές έχουν διάρκεια 30 ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία αγοράς τους και ανανεώνονται αυτόματα.
  • Αν επιλέξετε συνδρομή με site, η διαδικασία της δημιουργίας του γίνεται αυτόματα και μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά.
    Αν δεν μπορείτε να επισκεφτείτε το site σας, επικοινωνείστε μαζί μας (http://support.cosmolearn.gr).