•   Υπάρχει και εδώ πίνακας διδασκαλίας (διαδραστικός) που τον λέμε Whiteboard.
 •   Ο καθηγητής διδάσκει ενώ τον βλέπουν οι μαθητές με video και μπορούν να ζητήσουν το λόγο όποτε το επιθυμούν.
 •   Για την διδασκαλία ο καθηγητής μπορεί να γράψει με γραφίδα στο whiteboard αυτό που θέλει, να περιηγηθεί στο internet, να δείξει εικόνες και video, να κάνει παρουσιάσεις με PowerPoint κλπ.

Τα ηλεκτρονικά μαθήματα γίνονται με την βοήθεια της πλατφόρμας Blackboard Collaborate που είναι η πιο γνωστή παγκοσμίως πλατφόρμα για web conference και ζωντανά μαθήματα μέσω internet.

Τα ηλεκτρονικά μαθήματα παρομοιάζουν με τα μαθήματα που γίνονται στη φυσική τάξη.

Liveschool ζωντανά online μαθήματα

Φανταστείτε το ηλεκτρονικό μάθημα σαν κάτι αντίστοιχο με το μάθημα που γίνεται στη φυσική τάξη

 •  Βλέπεις και ακούς τον καθηγητή ζωντανά
 •  Επικοινωνείς ζωντανά με τους συμμαθητές και τον καθηγητή σου (μέσω μικροφώνου, κάμερας και chat)
 •  Χρησιμοποιείς τον ηλεκτρονικό πίνακα (whiteboard) όπως τον διαδραστικό πίνακα που υπάρχει στις τάξεις.
 •  Ο καθηγητής μπορεί να παρουσιάσει στον ηλεκτρονικό πίνακα εκπαιδευτικό υλικό όπως κείμενα, εικόνες, PowerPoint αλλά και να κάνει περιήγηση σε ιστοσελίδες στο internet.
 •  Συμμετέχεις ενεργά απαντώντας σε ερωτήσεις αλλά και εκφράζοντας τις απορίες σου.
 •  Ο καθηγητής μπορεί να προβάλει στους μαθητές την οθόνη και τις εφαρμογές του υπολογιστή του (πχ word, excel κλπ)
 •  Ο καθηγητής είναι ο διαχειριστής της τάξης και παραχωρεί ή αφαιρεί δικαιώματα στους μαθητές όταν απαιτείται.
Liveschool ζωντανά online μαθήματα
 •  Αφού εγγραφείτε σε ένα μάθημα, αυτό θα εμφανιστεί αυτόματα στο ημερολόγιο σας. Έτσι μπορείτε να βλέπετε το ημερήσιο, το εβδομαδιαίο ή το μηνιαίο πρόγραμμα μαθημάτων στα οποία συμμετέχετε.
 •  Την ημέρα του μαθήματος και λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του, θα συνδεθείτε στο σύστημα με τον κωδικό σας. Από το από το ημερολόγιο του προφίλ σας ή από τον Πίνακα εργαλείων σας θα εντοπίσετε το μάθημα και θα μπείτε στην ηλεκτρονική αίθουσα για να το παρακολουθήσετε.
 •  Θα συνδέσετε στον υπολογιστή σας το μικρόφωνο και τα ακουστικά σας(απαραίτητο για να ακούτε καθαρά και να σας ακούν και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες όταν μιλάτε)
 •  Αν διαθέτετε ψηφιακή γραφίδα θα τη συνδέσετε επίσης στον υπολογιστή σας για να μπορείτε να γράφετε με ευκολία στον ηλεκτρονικό πίνακα, αν και όταν χρειάζεται (εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ποντίκι σας).

Πως μπαίνετε στην ψηφιακή αίθουσα


 Πως εγγράφεστε στο Liveschool

 Πως εγγράφεστε σε μάθημα στο Liveschool ή στην ιστοσελίδα εκπαιδευτικού κέντρου/εκπαιδευτή

 Πως συνδέεστε στην ψηφιακή αίθουσα της Blackboard

  Σύντομος οδηγός για τη Blackboard