Πως μαθαίνω με το Liveschool


Ανακαλύψτε μαθήματα και γραφτείτε σήμερα

Επιλέξτε ανάμεσα σε πληθώρα μαθημάτων, που δημιουργήθηκαν από εξειδικευμένους καθηγητές, επαγγελματίες της εκπαίδευσης και υπό την αιγίδα των καλύτερων εκπαιδευτικών κέντρων .

Μάθετε ακριβώς αυτό που έχετε ανάγκη

Φτιάξτε το δικό σας προσωπικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για να μάθετε αυτά που χρειάζεστε. Επιλέξτε να παρακολουθήσετε μαθήματα ή σεμινάρια, να συμμετέχετε σε ηλεκτρονικές τάξεις, να δείτε βιντεοσκοπημένα μαθήματα ή να παρακολουθήσετε τη ζωντανή αναμετάδοση ομιλιών και διαλέξεων.

Κατακτήστε τους στόχους σας επιλέγοντας κορυφαίους εκπαιδευτές και τα καλύτερα εκπαιδευτικά κέντρα

Τα μαθήματα και τα σεμινάρια που προσφέρονται έχουν αναρτηθεί από εκπαιδευτικά κέντρα και εκπαιδευτές από όλη την Ελλάδα με βασικό κριτήριο την ποιότητα. Επιλέξτε μόνοι σας αυτό που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας.


Η φιλοσοφία μας

Η εμπειρία του Liveschool

Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να μάθετε και να εκπαιδευτείτε καλύτερα, ευκολότερα, αποτελεσματικότερα. Ακολουθώντας αποδεδειγμένα πρότυπα και μεθόδους εκπαίδευσης και με την υποστήριξη εξειδικευμένων επαγγελματιών σχεδιάσαμε την εκπαιδευτική μας πλατφόρμα.

Αποτελεσματικότητα της online εκπαίδευσης

Η online εκπαίδευση διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην δια βίου εκπαίδευση. Σύμφωνα με έρευνα του U.S. Department of Education τα μαθήματα με online εκπαίδευση (είτε γίνονται εξ ολοκλήρου online είτε σε συνδυασμό με τη φυσική παρουσία στην αίθουσα διδασκαλίας) είναι περισσότερο αποτελεσματικά σε σχέση με τα παραδοσιακά μαθήματα.

Κατάκτηση της γνώσης-Επικοινωνία

Στο liveschool δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες για επικοινωνία και παρέχεται άμεση υποστήριξη των μαθητών από τους εκπαιδευτές τους. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται όλα εκείνα τα εκπαιδευτικά εργαλεία που βοηθούν τους μαθητές να κατανοούν και να εμβαθύνουν στο αντικείμενο που τους ενδιαφέρει.