Οργανώστε απλά και πρακτικά την online εκπαίδευση

Ένα απλό, πρακτικό, πλήρες και εύχρηστο Learning Management System (LMS), συνοδεύει την ιστοσελίδα που λαμβάνετε ως συνδρομητές του Liveschool by Cosmolearn. Μέσα από το LMS οργανώνετε και διαχειρίζεστε όλες τις ενέργειες που αφορούν την online εκπαίδευση.

  •  Δημιουργείτε ηλεκτρονικά μαθήματα και οργανώνετε τους μαθητές σας.
  •  Αναρτάτε το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων σας και παράλληλα γίνεται αυτόματη ενημέρωση του profil των μαθητών σας.
  •  Ορίζετε καθηγητές και παρέχετε πρόσβαση σε αυτούς για να κάνουν τα μαθήματα τους.
  •  Ελέγχετε το πρόγραμμα μαθημάτων
  •  Το ημερολόγιο του μαθητή ενημερώνεται αυτόματα και εμφανίζονται σε αυτό όλα τα μαθήματα και το εκπαιδευτικό τους υλικό.

Ο υπεύθυνος του εκπαιδευτικού κέντρου, οι καθηγητές-συνεργάτες και οι μαθητές μπαίνοντας με τον κωδικό τους στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης έχουν στο προφίλ τους όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται.

Οι καθηγητές διαχειρίζονται τα μαθήματα τους και αναρτούν το εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτουν σε αυτά.

Οι μαθητές βλέπουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα τους ,όλα τα προγραμματισμένα μαθήματα που θα συμμετέχουν και το εκπαιδευτικό υλικό που τα συνοδεύει.

Ο υπεύθυνος του εκπαιδευτικού κέντρου, ελέγχει συνολικά τη διαδικασία διαχείρισης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Για τους κατόχους συνδρομής που δεν περιλαμβάνει site, δημιουργείται προφίλ στο portal του Liveschool,
από το οποίο έχουν πρόσβαση στο LMS.