Σε συνεργασία με την εταιρία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Ε." σας δίνουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες τηλεγραμματείας χρησιμοποιώντας ένα οργανωμένο πακέτο υπηρεσιών που απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικά κέντρα. Χρησιμοποιείστε την υπηρεσία όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε στα τηλέφωνα σας ή όταν είστε εκτός ωραρίου γραμματείας.

Εξειδικευμένο προσωπικό (γραμματέας) απαντάει πάντα στο τηλέφωνο σας χρησιμοποιώντας το όνομα της επιχείρησης σας και καταγράφει τις επιθυμίες του πελάτη

Τα αιτήματα και οι απορίες των πελατών και του κοινού σας, διαβιβάζονται την ίδια στιγμή στο mail που θα μας υποδείξετε.

Ταυτόχρονα συμπληρώνεται σχετικός συγκεντρωτικός κατάλογος εισερχομένων κλήσεων με περίληψη του περιεχομένου της συνομιλίας για να ανταποκριθείτε σε αυτές, όταν έχετε τη δυνατότητα.

Βασικές Υπηρεσίες που προσφέρονται

  •  Διαχείριση όλων των κλήσεων καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00-21:00 στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, από τις γραμματείς µας, πλην των επισήµων αργιών.
  •  Ακριβής και Άµεση ενημέρωση (real- time) των µηνυµάτων του, µέσω e-mail.
  •  Συγκεντρωτική λίστα µηνυµάτων στο τέλος της ηµέρας.
  •  ∆ωρεάν αναλυτική κατάσταση όλων των χρεώσιµων κλήσεων µε την έκδοση του τιµολογίου.
  •  ∆υνατότητα προσαρµογής υπηρεσιών µε βάση τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη (Customized Service Support), πχ διαφορετικό µήνυµα υποδοχής αναλόγως την ώρα κλήσης ή τον τύπο του πελάτη.
  •  Άµεση σύνδεση (transfer) του καλούντα, σε προκαθορισµένο από τον πελάτη αριθµό τηλεφώνου (κινητό ή σταθερό) σε επείγουσες περιπτώσεις ή συγκεκριµένα πρόσωπα.

Επιπρόσθετες Υπηρεσίες

Τώρα δεν είναι απαραίτητο να έχετε ανοιχτό το τηλέφωνο σας όταν δεν πρέπει , ούτε να επιφορτίζεστε εσείς ή στελέχη της επιχείρησης σας με τη διαχείριση των κλήσεων. Με πολύ μικρότερο κόστος, απολύτως εκπαιδευμένα άτομα θα απαντούν στα τηλέφωνα με βάση τις οδηγίες που θα τους έχετε δώσει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία virtual receptionist, επικοινωνήστε μαζί μας.

 210-7563131      support cosmolearn.gr