Δημιουργείστε μαθήματα και σεμινάρια (course) και αναρτήστε τα στο site σας ή/και στη μηχανή αναζήτησης του Liveschool

Τα μαθήματα που δημιουργείτε μπορούν να γίνονται με διάφορους τρόπους και με την χρήση των προηγμένων εργαλείων που σας παρέχουμε. Με τον κατάλληλο συνδυασμό τους μπορούν να προκύψουν μεικτά μαθήματα που θα εξυπηρετούν καλύτερα τους εκπαιδευτικούς σας στόχους.

 •  Ζωντανά μαθήματα με τη χρήση της πλατφόρμας Blackboard Collaborate
 •  Μαθήματα που διεξάγονται σε φυσικό χώρο
 •  Βιντεοσκοπημένα μαθήματα
 •  Live streaming (Ζωντανή αναμετάδοση video)
 •  Ασύγχρονο υλικό κάθε τύπου

Η Cosmolearn έχει επιλέξει η δημιουργία μαθημάτων να γίνεται σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα δημιουργίας ηλεκτρονικών μαθημάτων.

Τα μαθήματα εμφανίζονται στους μαθητές με πολύ παραστατικό τρόπο και αυτοί ενημερώνονται εύκολα για το περιεχόμενο του μαθήματος, την διάρκεια του, το κόστος, τον εκπαιδευτή κλπ.

AΝΑΡΤΗΣΗ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η ανάρτηση και δημοσίευση των μαθημάτων σας μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

 • Ανάρτηση στο site που ήδη διαθέτετε.
  Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να ενσωματώσετε μέσα στο δικό σας υπάρχον site, ειδικό μηχανισμό iframe. Μέσω του μηχανισμού αυτού όλα τα μαθήματα που δημιουργείτε στο Liveschool θα προβάλλονται και στο site σας. Διατηρείτε έτσι την υπάρχουσα ιστοσελίδα σας και προβάλλετε μέσω αυτής τις νέες σας δραστηριότητες.
 • Ανάρτηση στο site ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που σας προσφέρει η Cosmolearn.
  Σας προσφέρουμε ιστοσελίδα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που διαθέτει τους απαραίτητους μηχανισμούς και διασυνδέεται με το σύστημα μας. Σε αυτή προβάλλετε το προφίλ της επιχείρησης σας και το ενημερωτικό σας υλικό αλλά μπορείτε συγχρόνως να δημιουργείτε και να πραγματοποιείτε μέσω αυτής τα online μαθήματα σας. Έχουμε σχεδιάσει 5 ξεχωριστά template διαφορετικής αισθητικής και λειτουργικότητας για να επιλέξετε αυτό που σας καλύπτει.

Οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους προβολής των μαθημάτων σας κι αν επιλέξετε θα αποκτήσετε πρόσβαση σε όλο το πληροφοριακό σύστημα της Cosmolearn και το LMS (Learning Management System). Θα μπορείτε να δημιουργείτε, να αναρτάτε και να διαχειρίζεστε μαθήματα, σεμινάρια και όλες τις εκπαιδευτικές σας δράσεις, με απλό τρόπο.
Δημιουργείτε έτσι το δικό σας διαδικτυακό φροντιστήριο με μαθήματα που αγοράζονται και προσφέρονται μέσω internet.

Οι κάτοχοι συνδρομής χωρίς site έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα της Cosmolearn και τη διαχείριση των μαθημάτων τους μέσα από το portal του Liveschool.Δείτε περισσότερα στην ενότητα "Ιστοσελίδα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης" όπου αναλύονται οι δυνατότητες που προσφέρονται στις συνδρομές χωρίς site.


Βήματα δημιουργίας
και δημοσίευσης μαθήματος

 • 1

  Μπαίνετε με τον κωδικό σας στο σύστημα και από τον πίνακα εργαλείων που υπάρχει στο προφίλ σας επιλέγετε "Δημιουργία μαθήματος"

 • 2

  Συμπληρώνετε όλα τα απαραίτητα πεδία (τίτλος μαθήματος, περιγραφή, εικόνα)

 • 3

    Ορίζετε τις ενότητες (υπό-μαθήματα) από τις οποίες αποτελείται το μάθημα (πχ αν το μάθημα περιλαμβάνει 5 διδακτικές ενότητες τότε πρέπει να δημιουργήσετε 5 υπό-μαθήματα, ένα για κάθε ενότητα).    Για κάθε ενότητα που προσθέσατε, αναρτάτε το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, video κλπ) που επιθυμείτε να συνοδεύει τη συγκεκριμένη ενότητα.    Επιλέγετε την ημερομηνία & ώρα καθώς και τον τρόπο (με video, με Blackboard, με livestreaming, σε φυσικό χώρο) διεξαγωγής κάθε ενότητας.

 • 4

    Δηλώνετε τον καθηγητή που θα διδάξει το μάθημα, το κόστος και κάποια ακόμα στοιχεία.    Τέλος, επιλέγετε αν το μάθημα σας θα δημοσιευτεί ή όχι και αν η δημοσίευση θα γίνει στην ιστοσελίδα σας ή/και στη μηχανή αναζήτησης του Liveschool by Cosmolearn.


 • Δημιουργήστε ελκυστικές εκπαιδευτικές προτάσεις, χρησιμοποιώντας με τον κατάλληλο συνδυασμό τα εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που προσφέρουμε. Είναι καθοριστικό για την επιτυχία σας και την πιθανότητα να επιλεγούν τα μαθήματα που προτείνετε από τους μαθητές.

 • Η υποστήριξη που παρέχεται σε σας δωρεάν, για τη δημιουργία ελκυστικών εκπαιδευτικών προτάσεων, μπορεί να επεκταθεί και σε άμεση επικοινωνία με την Cosmolearn.

  στέλνετε e-mail στο supportcosmolearn.gr
 • Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Όμως πριν από κάθε επικοινωνία καλό είναι να έχετε επισκεφθεί την αντίστοιχη ενότητα με τις οδηγίες από τη σελίδα μας, η οποία πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιθανόν να σας καλύψει.

Δημιουργήστε ελκυστικά online μαθήματα που θα κερδίσουν το κοινό σας

Ποντάρετε στην ποιότητα και την πληρότητα των εκπαιδευτικών σας προτάσεων

 •  Φτιάξτε οργανωμένα μαθήματα με σαφείς εκπαιδευτικούς στόχους
 •  Γνωρίστε όλα τα εργαλεία που προσφέρουμε και χρησιμοποιείστε τα για να κάνετε ένα πιο ενδιαφέρον μάθημα
 •  Ενισχύστε τις πηγές, το υλικό και τους τρόπους μάθησης
 •  Κάντε σωστή κατανομή της ύλης σε ενότητες και προγραμματίστε την σωστά στο χρόνο που διαρκεί το μάθημα
 •  Κάντε καλή πρώτη εντύπωση από την αρχή
 •  Κερδίστε τους μαθητές σας κάνοντας τους να συμμετέχουν στο μάθημα
 •  Επικοινωνήστε μαζί τους
 •  Κάντε την μάθηση παιχνίδι. Βοηθήστε τους μαθητές να απολαμβάνουν τα μαθήματα τους

Χτίστε μια σωστή σχέση με τους μαθητές σας που θα διαρκέσει!