Οργανώστε απλά και πρακτικά, την online εκπαίδευση

Ένα απλό, πρακτικό, πλήρες και εύχρηστο Learning Management System (LMS), συνοδεύει την ιστοσελίδα που λαμβάνετε ως συνδρομητές του Liveschool by Cosmolearn. Μέσα από το LMS οργανώνετε και διαχειρίζεστε όλες τις ενέργειες που αφορούν την online εκπαίδευση.

  •  Δημιουργείτε ηλεκτρονικά μαθήματα ανά τάξεις και οργανώνετε τους μαθητές σας
  •  Αναρτάτε το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων σας και παράλληλα γίνεται αυτόματη ενημέρωση του profil των μαθητών.
  •  Ελέγχετε το πρόγραμμα μαθημάτων
  •  Το ημερολόγιο του μαθητή ενημερώνεται αυτόματα, κλπ.

Ο καθηγητής και οι μαθητές μπαίνοντας με τον κωδικό τους στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης έχουν στο προφίλ τους όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται.

Ο καθηγητής διαχειρίζεται τα μαθήματα του και αναρτά το εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτει σε αυτά.

Οι μαθητές βλέπουν στο ωρολόγιο πρόγραμμα τους, όλα τα προγραμματισμένα μαθήματα που θα συμμετέχουν και το εκπαιδευτικό υλικό που τα συνοδεύει.

Για τους κατόχους συνδρομής που δεν περιλαμβάνει site, δημιουργείται προφίλ στο portal του Liveschool
από το οποίο έχουν πρόσβαση στο LMS.