Η εταιρία μας έχει την πρόθεση να σας υποστηρίξει τεχνικά, ώστε να εξοικειωθείτε με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και να ξεπεράσετε επιτυχώς το στάδιο των αρχικών προβλημάτων που μπορεί να υπάρξουν λόγω κακής χρήσης του συστήματος.

Τεχνική υποστήριξη Μέσω e-mail
Τηλεφωνική υποστήριξη

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail και εμείς εντός 24 ωρών θα σας έχουμε απαντήσει για το πως να το επιλύσετε.Στο portal μας και στη διεύθυνση https://www.liveschool.gr/el/βοήθεια
υπάρχει όλη η απαραίτητη πληροφορία για το πως να διαχειριστείτε τα συνήθη προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε
και γενικότερα πως να χρησιμοποιείτε σωστά το πληροφοριακό σύστημα που σας προσφέρουμε.

Εκεί θα βρείτε απαντήσεις σε ερωτήματα όπως:

Πως χρησιμοποιείτε την Blackboard Collaborate

Πως κάνετε Live streaming

Πως δημιουργείτε ένα μάθημα

Αν έχετε μελετήσει προσεχτικά την παραπάνω βοήθεια, το πιθανότερο είναι να επιλύσετε μόνοι σας το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε, μιας και στις περισσότερες περιπτώσεις τα συνήθη προβλήματα οφείλονται σε κακό χειρισμό ή σε ελλιπή γνώση της λειτουργίας του συστήματος.

Σε περίπτωση που παρ όλα αυτά χρειάζεστε βοήθεια ή είναι κάτι επείγον μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 210-7563131      supportcosmolearn.gr