Οδηγίες Live streaming


Live streaming - Ζωντανή αναμετάδοση ομιλιών, διαλέξεων κλπ

Τι είναι

Η τεχνολογία που μας δίνει τη δυνατότητα να μεταδίδουμε απευθείας εικόνα και ήχο αιχμαλωτίζουμε με την κάμερα και το μικρόφωνο μας σε θεατές που μας παρακολουθούν μέσω . Πρόκειται δηλαδή για ζωντανές εκπομπές που το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει μέσω .

Τι χρειάζεται για να κάνουμε live streaming

 • Εξοπλισμός:
  • Αν επιθυμείτε να μεταδώσετε video στο οποίο θα προβάλετε αρχεία, video και εικόνες του υπολογιστή μας ή ένα πρόσωπο που θα μιλά απευθυνόμενο στο κοινό, τότε αρκεί μία webcam και ένα μικρόφωνο. Δοκιμάστε την κάμερα και το μικρόφωνο που διαθέτετε και αν δεν είναι αρκετά ικανοποιητική η ποιότητα της εικόνας και του ήχου μπορείτε να βρείτε οικονομικό εξοπλισμό που θα σας καλύψει πλήρως. Ανατρέξτε στην ενότητα με τον προτεινόμενο εξοπλισμό δημιουργίας video για να δείτε τις προτάσεις μας όσον αφορά την κάμερα και το μικρόφωνο.
  • Αν επιθυμείτε να μεταδώσετε κάποια εκδήλωση ή ομιλία διαφορετικής μορφής τότε μπορείτε να επιλέξετε άλλες λύσεις που θα περιλαμβάνουν επαγγελματικό εξοπλισμό για βιντεοσκόπηση, δηλαδή επαγγελματική κάμερα δημοσιογραφικού τύπου και αντίστοιχο μικρόφωνο.
 • Live Event της Google:

 • Στα μαθήματα και σεμινάρια που δημιουργείτε μέσω του συστήματος του Liveschool μπορεί με πολύ απλό τρόπο να προστεθεί ένα υπό-μάθημα που θα διεξαχθεί και θα μεταδοθεί με live streaming. Δημιουργείτε το "event" σας μέσω του Live event της Google και στη συνέχεια, προσθέτετε το link του event στο υπό-μάθημα που επιθυμείτε. Όλοι οι συμμετέχοντες που γράφτηκαν στο μάθημα/σεμινάριο σας θα συνδεθούν την ημερομηνία και ώρα που ορίσατε, θα εντοπίσουν το μάθημα/σεμινάριο τους στο προφίλ τους και θα το παρακολουθήσουν ζωντανά.

Για να δημιουργείτε ένα μάθημα/σεμινάριο που διεξάγεται με Live streaming την 1η φορά ακολουθείτε κατά σειρά τα ακόλουθα βήματα:

 1. Δημιουργία Google account
 2. Για να χρησιμοποιήσετε το Live event θα πρέπει να διαθέτετε Google account. Αν δεν διαθέτετε ήδη ή επιθυμείτε να δημιουργήσετε ένα νέο, πατήστε εδώ .

 3. Δημιουργία καναλιού στο Youtube
 4. (Πατήστε εδώ)

 5. Δημιουργία "Event
 6. " (Πατήστε εδώ)

  Επιλέγετε το "Προγραμματισμός νέας εκδήλωσης"

  σεμινάριο με live streaming

  1. Εισάγετε όλα τα στοιχεία του event στην καρτέλα "Βασικές Πληροφορίες" (Τίτλο, Ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης, Περιγραφή, Τύπο)
  2. Επιλέξτε το "Μη καταχωρισμένο"

   (Στην περίπτωση που επιλέξετε το Δημόσιο, το event σας θα είναι ορατό σε όλους τους επισκέπτες του YouTube που θα το αναζητήσουν. Στην περίπτωση που επιλέξετε το Απόρρητο, θα μπορούν να το παρακολουθήσουν μόνο οι συμμετέχοντες που διαθέτουν λογαριασμό στο YouTube).

  3. *Στην καρτέλα Σύνθετες Ρυθμίσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε περαιτέρω Ρυθμίσεις σχετικά με τη γλώσσα, την τοποθεσία κοκ.

  4. Επιλέξτε Δημιουργία συμβάντος.

  5. Κάντε κλικ πάνω στο πλαίσιο του video και αντιγράψτε το link του

 7. Σύνδεση του Event στο μάθημα που δημιουργείτε
 8. Στο Βήμα 2 της Δημιουργίας μαθήματος, προθέτετε το link του video που αντιγράψατε, στο πεδίο "Subseminar URL"

  Όλοι οι συμμετέχοντες θα συνδεθούν με τον κωδικό τους και θα παρακολουθήσουν ζωντανά το μάθημα/σεμινάριο σας την ημερομηνία και ώρα που αυτό θα μεταδοθεί, ενώ κατά τη διάρκεια του θα μπορείτε να δέχεστε και να στέλνετε αν το επιθυμείτε, γραπτά μηνύματα μέσω του Google+ Hangouts.

Εναλλακτικός τρόπος για να επισκεφτείτε τη σελίδα που δημιουργείτε τα Event σας και να προγραμματίσετε ένα Live event είναι να επισκεφτείτε τη σελίδα του YouTube , να επιλέξετε από την πάνω δεξιά γωνία Σύνδεση--> Creator Studio--> Ζωντανή Ροή--> Εκδηλώσεις