Οδηγίες Blackboard Collaborate


Live Μαθήματα με την Blackboard

Οδηγίες Blackboard Collaborate online μαθήματα

Μέσω  της πλατφόρμας Blackboard Collaborate σας δίνεται η δυνατότητα να κάνετε ζωντανά μαθήματα σε εικονικές αίθουσες μέσω internet, με χρήση βίντεο αλλά και εργαλεία ή λειτουργίες διαδραστικής εκπαίδευσης όπως τα παρακάτω:

  • χρήση μικροφώνου και κάμερας για άμεση επικοινωνία
  • χρήση διαδραστικού πίνακα και ψηφιακής γραφίδας
  • δυνατότητα χρήσης του πίνακα τόσο από τον καθηγητή όσο και από τους μαθητές
  • μοίρασμα εφαρμογών, οθόνης  και προβολή αρχείων (κείμενα, εικόνες, πολυμεσικά αρχεία)
  • chat για ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων
  • εισαγωγή υποτίτλων
  • βιντεοσκόπηση μαθήματος
  • δημιουργία ομάδων εργασίας (breakout groups)
  • διαχείριση δικαιωμάτων των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος

Οδηγίες Blackboard Collaborate online μαθήματα

Όταν δημιουργείτε μάθημα, στην ουσία δημιουργείτε μια σειρά μαθημάτων που μπορεί να αποτελείται από 1 ή περισσότερα υπό-μαθήματα (Ενότητες). Δημιουργείτε δηλαδή ένα κύκλο σπουδών που διαρκεί όσο επιθυμείτε και περιλαμβάνει έναν ορισμένο αριθμό μαθημάτων (καλούμε ενότητες). Εσείς ορίζετε πόσες θα είναι αυτές οι ενότητες, ποια ημερομηνία και ώρα θα διδαχθεί κάθε μία από αυτές, με ποιο τρόπο θα διεξαχθεί κάθε μία από αυτές κοκ.

Επομένως, αν μία ενότητα (υπό - μάθημα) που προσθέτετε στο μάθημα που δημιουργείτε, επιθυμείτε να διεξαχθεί ζωντανά μέσω internet και με χρήση της Blackboard αρκεί να επιλέξετε  στον τρόπο διεξαγωγής της (βήμα 2 του οδηγού), την επιλογή "Με Blackboard". 

Κάθε φορά που ένας καθηγητής δημιουργεί ένα μάθημα που γίνεται με τη Blackboard, μπορεί να συνδεθεί σε αυτό με έναν από τους ακόλουθους τρόπους
1. εντοπίζοντας το μάθημα μέσα από το κουμπί "Μαθήματα/Σεμινάρια" (μέσα στον Πίνακα εργαλείων) και την επιλογή "Πρόγραμμα" . Αρκεί να πατήσει στο link καθηγητή
2. από το "Ημερολόγιο" όπου εμφανίζεται κάθε μάθημα στο οποίο εγγράφηκε τουλάχιστον 1 μαθητής. Αρκεί να πατήσει διαδοχικά Λεπτομέρειες / Online παρακολούθηση

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες διαβάστε τους ακόλουθους οδηγούς για Καθηγητή και Μαθητή αντίστοιχα.

 Σύντομος οδηγός Εκπαιδευτή

 Σύντομος οδηγός Μαθητή