Μικτά μαθήματα

  • Μικτά αποκαλούμε τα μαθήματα που χρησιμοποιούν περισσότερα από ένα, εργαλεία που προσφέρονται μέσω του Liveschool. Τέτοιο μάθημα θα μπορούσε να είναι επί παραδείγματι, ένα μάθημα διάρκειας τριών εβδομάδων που περιλαμβάνει μία σειρά από video για τις δύο πρώτες εβδομάδες ενώ την τρίτη εβδομάδα περιλαμβάνει live online μάθημα με τη χρήση της Blackboard Collaborate, στο οποίο θα γίνεται ανασκόπηση των σημαντικών σημείων που αναλύθηκαν στα προηγούμενα video καθώς και επίλυση αποριών που συγκέντρωσαν οι μαθητές.
  • Μικτά επίσης θεωρούνται τα μαθήματα που συνδυάζουν video ή live online μάθημα με φυσική παρουσία στο χώρο του εκπαιδευτηρίου,
    πχ ένα μάθημα διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων που περιλαμβάνει για τις τρεις πρώτες εβδομάδες, επαναληπτικά video με σημειώσεις και άλλο ασύγχρονο υλικό καθώς και μία ώρα κάθε εβδομάδα για live online εκπαίδευση. Μετά την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω (την τέταρτη εβδομάδα) ακολουθεί ένα τρίωρο μάθημα στο χώρο του εκπαιδευτηρίου για να γνωρίσουν οι μαθητές από κοντά τους καθηγητές αλλά και τις εγκαταστάσεις του.
    .

Διαχειριστείτε σωστά τα εκπαιδευτικά εργαλεία που σας προσφέρουμε και φτιάξτε τα μεικτά μαθήματα που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σας και στο κοινό που σας ενδιαφέρει.