Πως δημιουργείτε ένα μάθημα που θα γίνει σε φυσική αίθουσα

 • Η πλατφόρμα του Liveschool είναι ένα σημείο συνάντησης για όλους τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης και ένα portal στο οποίο μαθητές και γονείς βρίσκουν μαθήματα, σεμινάρια ή άλλες εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις οποιασδήποτε μορφής.
  Αυτό σημαίνει ότι με όποιο τρόπο κι αν διεξάγετε το μάθημα σας, το σεμινάριο, την εκδήλωση, την ομιλία, είτε αυτό είναι σε φυσικό χώρο όπως μία αίθουσα ενός εκπαιδευτικού κέντρου είτε γίνεται εξ αποστάσεως μέσω internet, μπορείτε να το δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα σας ή/και στη μηχανή αναζήτησης του Liveschool.

 • Οι τέσσερις διαθέσιμοι τρόποι διεξαγωγής ανάμεσα στους οποίους μπορείτε να επιλέγετε στα μαθήματα σας είναι:

  • σε φυσικό χώρο μάθημα στην αίθουσα liveschool
  • με Blackboard Collaborate μάθημα με τη Blakboard Collaborate liveschool
  • με Live streaming μαθήματα και σεμινάρια με live streaming
  • με video μάθημα με video στο liveschool

 • Για να δηλώσετε στο μάθημα που αναρτάτε ότι διεξάγεται σε φυσικό χώρο, αρκεί να τσεκάρετε την αντίστοιχη επιλογή στο βήμα 2 της δημιουργίας μαθήματος
 • Καθώς κάθε μάθημα που δημιουργείτε μπορεί να αποτελείται από περισσότερα του ενός υπό-μαθήματα(Ενότητες), δηλώνετε για κάθε υπό-μάθημα(Ενότητα) που προσθέτετε, τον τρόπο που αυτό διεξάγεται.

  Έτσι, όταν το μάθημα δημοσιευτεί, ανάλογα με τον τρόπο διεξαγωγής που επιλέξατε σε κάθε ενότητα θα εμφανίζεται δίπλα σε αυτή, το αντίστοιχο εικονίδιο (ένα από τα παραπάνω). Αν για παράδειγμα δημιουργήσετε ένα μάθημα που αποτελείται από 7 υπό-μαθήματα (Ενότητες) και κάποιες από αυτές διεξάγονται σε φυσικό χώρο, κάποιες μέσω live streaming, κάποιες με την Blackboard και κάποιες μέσω video τότε στις πληροφορίες του μαθήματος σας στο πάνω μέρος, θα εμφανίζονται και τα 4 εικονίδια. Αν όλα τα υπό-μαθήματα γίνονται σε φυσικό χώρο, τότε από τα 4 εικονίδια που υποδεικνύουν τον τρόπο διεξαγωγής θα εμφανιστεί μόνο τομάθημα στην αίθουσα liveschool

online μαθήματα