Για να διαχειριστείτε το website σας θα πρέπει να συνδεθείτε σε αυτό και στη συνέχεια να επισκεφτείτε τον Πίνακα εργαλείων σας. Πατήστε στο Username σας και επιλέξτε "Πίνακας εργαλείων". Από το διαθέσιμο μενού που εμφανίζεται στη δεξιά στήλη μπορείτε να επιλέξετε αυτό που θα θέλατε να επεξεργαστείτε.

 

Κάποιες από τις δυνατότητες διαχείρισης που έχετε είναι:

 • να αλλάξετε το πρότυπο της σελίδας(με βάση το πρότυπο που θα επιλέξετε θα συμπληρώσετε και θα κάνετε τις επιθυμητές αλλαγές και στις υπόλοιπες ενότητες που υπάρχουν στο μενού)
 • να αφαιρέσετε τα υπάρχοντα κείμενα και εικόνες και να προσθέσετε νέα
 • να αλλάξετε τις επιλογές του βασικού μενού της σελίδας σας
 • να αλλάξετε, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε εικόνες από το slider που υπάρχει στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας
 • να δημοσιεύσετε ανακοινώσεις στην ενότητα σημαντικές πληροφορίες
 • να ορίσετε ποιες είναι, τα κείμενα και τις εικόνες για τις βασικές σας υπηρεσίες
 • να διαμορφώσετε το ημερολόγιο των εκδηλώσεων σας
 • να αλλάξετε τις προσφορές
 • να δημοσιεύσετε Νέα (ανακοινώσεις κλπ) στη σχετική ενότητα
 • να αφαιρέσετε ή να αλλάξετε κάποιες από τις υπάρχουσες σελίδες
 • να προσθέσετε διαφημιστικό video στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας
 • να προσθέσετε τα κοινωνικά σας δίκτυα (facebook, twitter κλπ)
 • να ορίσετε τους εκπαιδευτές σας (αν είσαστε εκπαιδευτικό κέντρο) και να δώσετε πρόσβαση σε αυτούς ώστε να διαχειρίζονται τα σεμινάρια που θα τους αναθέτετε
 • κοκ

**Σημείωση: Για να προσθέσετε στο σύστημα έναν εκπαιδευτή θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί μέσω της ιστοσελίδας σας στο σύστημα και στη συνέχεια αφού εντοπίσετε το username που έχει δηλώσει από την ενότητα "Εκπαιδευτές-->Προσθήκη Εκπαιδευτή" και να ορίσετε τον χρήστη αυτό ως εκπαιδευτή. Έτσι θα μπορεί στη συνέχεια να έχει πρόσβαση και να διαχειρίζεται τα δικά του σεμινάρια.

Η διαμόρφωση του website σας μπορεί να γίνει και από την Cosmolearn.
Δείτε την υπηρεσία  ή επικοινωνήστε μαζί μας.