Δημοσίευση μαθήματος

Όλα τα μαθήματα που δημιουργείτε μπορούν να δημοσιεύονται στη μηχανή αναζήτησης του Portal του Liveschool αλλά και στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που λαμβάνετε αν επιλέξετε αντίστοιχη συνδρομή. Αυτό ορίζεται από εσάς. Κάνετε την επιθυμητή επιλογή όταν δημιουργείτε το μάθημα σας ώστε αυτό να εμφανιστεί ή να μην εμφανιστεί σε έναν ιστότοπο. Υπάρχει επομένως η δυνατότητα να δημοσιεύσετε ένα μάθημα:

  • μόνο στην ιστοσελίδα σας
  • μόνο στο portal του Liveschool
  • και στους δύο παραπάνω ιστοτόπους
  • σε κανέναν από τους παραπάνω ιστοτόπους

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία του Liveschool για λόγους επικοινωνίας και συνεργασίας ή για να εκπαιδεύσετε μόνο τους ήδη υπάρχοντες μαθητές σας χωρίς να επιθυμείτε να γίνει κανενός είδους δημοσίευση προς το ευρύ κοινό, τότε στον "Τύπο μαθήματος " επιλέγετε το "Προσωπικό". Με αυτό τον τρόπο το μάθημα σας έχει δημιουργηθεί αλλά το βλέπετε μόνο εσείς. Μπορείτε στη συνέχεια να αποστείλετε το link του μαθήματος σε συγκεκριμένα άτομα (πχ μέσω e-mail) τα οποία θα εγγραφούν στο μάθημα και αυτό θα προστεθεί στο πρόγραμμα τους (ημερολόγιο).

Δημοσίευση μαθήματος στο Liveschool