Το άρθρο αυτό παρέχει συμβουλές για την καλύτερη διαχείριση των πόρων της γραμμής internet, όταν χρησιμοποιείτε το Application sharing ενώ βρίσκεστε σε χώρο που το ιντενέτ δεν είναι αρκετά καλό.

Όταν η συνεργασία με την Ultra experience εντοπίζει ότι ο χρήστης που είναι συνδεδεμένος δεν μπορεί πλέον να υποστηρίξει την μεταφόρτωση του μοιράσματος, η εφαρμογή θα κλείνει και δεν θα είναι πλέον εμφανή.  Οι Moderators  και οι Presenters που χρησιμοποιούν τις καλύτερες πρακτικές, θα στέλνουν λιγότερα δεδομένα, σε μικρότερη συχνότητα, στους συμμετέχοντες σε μια τάξη βελτιστοποιώντας  την εμπειρία των συμμετεχόντων.

Καταλληλότερες πρακτικές

  1. Κλείστε την κάμερα σας. Γενικά οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εστιάζουν στο μοίρασμα της οθόνης και όχι στο βίντεο. Κλείνοντας την παροχή του βίντεο θα επιτυγχάνεται η σημαντική μείωση της ποσότητας δεδομένων  που στέλνονται από  τον εκπαιδευτής στον συμμετέχοντα.
  2. Βεβαιωθείτε για την καλή σύνδεση στο ίντερνετ.  Το μοίρασμα της εφαρμογής χρησιμοποιεί μεγάλο εύρος. Επίσης βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε μία καλή σύνδεση στο ιντερνέτ.  Ωστόσο, αν είναι δυνατόν να συνδέσετε το καλώδιο στο router από το να χρησιμοποιήσετε το wi-fi.
  3. Το μοίρασμα ολόκληρης της επιφάνειας εργασίας  καταναλώνει περισσότερο ιντερνέτ, λόγο της τεράστιας  περιοχής της οθόνης που μοιράζεται. Εφόσον είναι δυνατόν  επιλέξτε στην εφαρμογή μοιράσματος  μόνο μία συγκεκριμένη εφαρμογή, παραδείγματος χάρη το πρόγραμμα περιήγησης ή το word.
  4. Όσο περισσότερη κίνηση και οπτικές αλλαγές κάνει ο αιτών που μοιράζεται το παράθυρο , τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ιντερνέτ που θα γίνεται. Εφόσον το να βλέπετε κίνηση είναι ένα κομμάτι της εφαρμογής μοιράσματος το οποίο την κάνει ένα υπέροχο εργαλείο, προσπαθήστε να κόψετε κάθε εκτεταμένη κίνηση που δεν χρειάζεται για την τάξη, για παράδειγμα ΄’γλυκούλικα’ animations.