Ασύγχρονο συνοδευτικό υλικό

  •   Τα μαθήματα που δημιουργείτε και δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα σας ή/και τη μηχανή αναζήτησης του Liveschool, μπορούν να συνοδεύονται από το εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτετε..
  •   Όταν δημιουργείτε ένα μάθημα και συγκεκριμένα όταν προσθέτετε σε αυτό ενότητες, μπορείτε να ανεβάσετε παράλληλα και τις αντίστοιχες σημειώσεις κάθε ενότητας.
    Έτσι όταν δημοσιεύσετε το μάθημα, στο πρόγραμμα του θα φαίνονται κάτω από κάθε ενότητα τα εικονίδια των σημειώσεων που έχετε προσθέσει συνοδευτικά σε αυτήν. Για κάθε αρχείο που ανεβάζετε στα μαθήματα σας επιλέγετε αν θα είναι δημόσιο(θα μπορούν να το βλέπουν όλοι) ή ιδιωτικό(θα μπορούν να το βλέπουν μόνο όσοι έχουν εγγραφεί στο μάθημα).
  •  Μπορείτε να συνοδεύετε όλα τα μαθήματα σας με ασύγχρονο υλικό πολλών διαφορετικών μορφών:
    αρχεία κειμένου, εικόνες, video ή αρχεία της μορφής .zip. Ουσιαστικά μπορείτε να ανεβάσετε οποιασδήποτε μορφής αρχείο εφόσον το έχετε μετατρέψει σε συμπιεσμένο αρχείο (.zip). Ο μόνος περιορισμός είναι στο μέγεθος των αρχείων σας. Κάθε συνδρομή προσφέρει συγκεκριμένη χωρητικότητα αλλά μπορείτε να αυξήσετε το χώρο που προσφέρεται για την φιλοξενία των αρχείων σας αγοράζοντας επιπλέον χώρο.